Για εμάς η ειδική μεταχείρηση σε κάθε εμπόρευμα, η προσοχή στη μεταφορά, η αξιοπιστία στην παράδοση, η συνέπεια σε κάθε συμφωνία και ο επαγγελματισμός όλο το χρόνο, είναι αυτονόητα με δεδομένο τον σεβασμό στον κάθε πελάτη.

Γενικές Μεταφορές

Μία από τις βασικές υπηρεσίες της εταιρίας μας αποτελούν οι γενικές μεταφορές. Η εμπειρία, το προσωπικό και ο εξοπλισμός μας μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα ώστε η διαδικασία μεταφοράς αγαθών και προϊόντων να ολοκληρωθεί αξιόπιστα και έγκαιρα σε συμφέρουσες τιμές για το πελάτη.

Μεταφορές Ψυγείου

Μεταφορές εμπορευμάτων που απαιτούν ειδική μεταχείριση όσον αφορά την θερμοκρασία μεταφοράς τους. Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μεταφορών ευπαθών προϊόντων τόσο σε χαμηλή θερμοκρασία όσο και σε ψύξη και βαθιά ψύξη με σύγχρονο εξοπλισμό.

Τοπικές διανομές

Εάν η μεταφορά μικροδεμάτων ή φορτίων στη Μήλο αποτελεί μόνιμο πονοκέφαλο για εσάς ή την επιχείρηση σας, η εταιρεία μας αναλαμβάνει για εσάς να μεταφέρει δέματα – μικροκιβώτια σε όλο το νησί, άμεσα με ασφάλεια και αξιοπιστία.

© Copyright TSIFTIS.COM / ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ / COOKIES / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΣΛΕΜΕΣ